Vytlačiť

poniklec prostredný

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Popis

skalnaté vápencové bralo (poniklece sa okrajovo vyskytujú aj v biotope Ls5.4)

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

85,00 % 15,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 2,00 V-/B-
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Nízka 40,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Nízka 10,00 V-/B-
X - žiadne ohrozenia 55,00

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

40,00 % 60,00 %

Poznámky

Škody zverou: na prístupných miestach (pre jeleniu zver) dochádza k ohryzu pukov/kvetov poniklecov, pričom na takýchto miestach možno nájsť len sterilné jedince (jedince len s listami). Okrajom TML prechádza turistický chodník.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

1 200,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

300

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Fertilné rastliny

15,00


Kvetnaté rastliny

85,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

3 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

25,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy