Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9110_156

Dátum monitoringu

25.9.2013

Meno mapovateľa

Lipták Rastislav


Výmera TML

60 269,75 m2

JPRL

479

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 40,00
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 45,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 15,00

Pokryvnosť etáže

E3

95,00

E2

0,50


E1

1,00

E0

5,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

545 , 635

Sklon (%)

55,00

Expozícia

JZ

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

95,00

Nepôvodné

5,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

1,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

60,00

Rôznoveké (> 50 r.)

40,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

30,00

55,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Rôznoveké (> 50 r.)

15,00

70,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

1,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

60,00

Dvojetážový

40,00

Viacetážový

0,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

50,00

1 - Mierne zhoršený

48,00

2 - Stredne zhoršený

2,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 100,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Výchovné zásahy 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.06 - Výchova lesa Nízka 100,00 V+
D02.01.01 - visuté elektrické a telefónne vedenie Nízka 5,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
javor mliecny E1 0,10
duglaska tisolistá E3 nepôvodné 0,10
jedla biela E1 0,50
buk lesný E1 1,00
Rosa sp. E1 0,10
smrek obycajný E3 nepôvodné 1,00
smrek obycajný E1 nepôvodné 0,10
smrekovec opadavý E3 nepôvodné 3,00
buk lesný E2 0,50
buk lesný E3 87,00
borovica lesná E3 nepôvodné 0,10
jedla biela E3 5,00
rakyt cyprusovitý 1-10 menej ako 1%
Dryopteris austriaca (syn.) 0 menej ako 1%
ostružina srstnatá 0 menej ako 1%
Senecio nemorensis agg. 0 menej ako 1%
jahoda obycajná 0 menej ako 1%
paprad samcia 0 menej ako 1%
prhlava dvojdomá 0 menej ako 1%
jastrabník lesný 0 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy