Vytlačiť

Boros schneiderov

Boros schneiderov


Kód TML

TML_BoroSchn_011 (11 059 656,05 m2)

Meno mapovatela

Kúdela Matúš

Dátum monitoringu

10.11.2013


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy

Popis

jedľovobukové a sutinové lesy

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

25,00 % 25,00 % 50,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.03 - odstránenie porastu Stredná 5,00 V-/B-
B02.04 - odstránenie sušiny Stredná 60,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

20,00 % 30,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Boros schneideri nebol na TML potvrdený, výskyt je však veľmi pravdepodobný pre zachovalosť niektorých biotopov.


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
POLBO1 5,00 x 1 000,00 V teréne nieje fixobaná, zameraná v GPS. Foto_TMP_POLBO1_2013.jpg
POLBO2 5,00 x 1 000,00 V teréne nieje fixovaná, zameraná v GPS. Foto_TMP_POLBO2_2013.jpg
POLBO3 5,00 x 1 000,00 V teréne nieje fixovaná, zameraná v GPS. Foto_TMP_POLBO3_2013.jpg

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) POLBO1 5 ks 15 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Boros schneiderov POLBO1 0 ks 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Boros schneiderov POLBO2 0 ks 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) POLBO2 10 ks 15 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Boros schneiderov POLBO3 0 ks 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
plocháč červený POLBO3 5 ks 5 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy