Vytlačiť

Mihuľa potiská

Mihuľa potiská


Kód TML

TML_EudoDanf_004 (2 000,00 m2)

Meno mapovatela

Černý Jaroslav

Dátum monitoringu

11.10.2013


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

40,00 % 60,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B04 - Používanie biocídov, hormónov a chemikálií v lesníctve Nízka 10,00 V-/B-
D01.02 - cesty, rýchlostné komunikácie Nízka 10,00 V-/B-
E01.02 - nesúvislá urbanizácia Nízka 5,00 V-/B-
H01.08 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami Nízka 10,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Fotka v smere toku,
Fotka proti toku
Šírka / Dĺžka (m) / Sediment dna
23.7.2013 TML_EudoDanf_00420130723_01.JPG,
TML_EudoDanf_00420130723_02.JPG
8,00 / 100,00 / Stredný
11.10.2013 TML_EudoDanf_00420131011_02.JPG,
TML_EudoDanf_00420131011_01.JPG
8,00 / 100,00 / Stredný

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Salmo trutta morpha fario Linnaeus, 1758 23.7.2013 3 ks 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Salmo trutta morpha fario Linnaeus, 1758 23.7.2013 11 ks 11 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Cottus poecilopus Heckel, 1836 23.7.2013 20 ks 20 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Cottus poecilopus Heckel, 1836 23.7.2013 6 ks 6 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Mihuľa potiská 23.7.2013 50 ks 50 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Salmo trutta morpha fario Linnaeus, 1758 11.10.2013 23 ks 23 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Mihuľa potiská 11.10.2013 13 ks 13 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Hlaváč pásoplutvý 11.10.2013 34 ks 34 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Hlaváč pásoplutvý 11.10.2013 6 ks 6 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy