Vytlačiť

Hrúz Vladykov

Hrúz Vladykov


Kód TML

TML_GobiAlbi_002 (1 000,00 m2)

Meno mapovatela

Andreji Jaroslav

Dátum monitoringu

4.7.2013


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

10,00 % 20,00 % 70,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.02 - neintenzívne kosenie Nízka 100,00 V-
D01.05 - most, viadukt Nízka 5,00 V-
F02.03 - rekreačný rybolov Vysoká 100,00 V-
J02.05.01 - modifikácie vo vodných prietokoch Vysoká 100,00 V-/B-
J02.05.05 - malé vodné elektrárne Vysoká 100,00 V-/B-
J02.12 - hrádze, upravené brehy všeobecne Vysoká 100,00 V-
J03.02.01 - znižovanie možnosti migrácie / migračné bariéry Vysoká 100,00 V-
K03.04 - predátorstvo Vysoká 40,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

10,00 % 20,00 % 70,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Nadmorská výška: 143 m Poznámka: Tento druh sa na lokalite nezaznamenal. Počas prieskumu však došlo v priebehu cca 1 hodiny k prudkému zvýšeniu prietoku vody (zvýšenie hladiny o cca 0,75 m). Početnosť v TMP = 0, Početnosť v TML = 0


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Fotka v smere toku,
Fotka proti toku
Šírka / Dĺžka (m) / Sediment dna
1 TML_GobiAlbi_002_20130704_02.JPG,
TML_GobiAlbi_002_20130704_03.JPG
29,50 / 173,00 / Stredný

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) 1 11 ks 6 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) 1 5 ks 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) 1 7 ks 4 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758) 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 1 2 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Esox lucius Linnaeus, 1758 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Hrúz Vladykov 1 0 ks 0 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 1 20 ks 12 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 1 5 ks 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) 1 2 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy