Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_037

Dátum monitoringu

1.8.2013

Meno mapovateľa

Maršalek Peter


Výmera TML

34 559,77 m2

JPRL

504 B

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 25,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 75,00

Pokryvnosť etáže

E3

85,00

E2

5,00


E1

6,00

E0

0,50


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

850 , 950

Sklon (%)

60,00

Expozícia

V

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

10,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

100,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

40,00

60,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

3,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

1

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

6

Stav

Výborný

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

80,00

1 - Mierne zhoršený

20,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 50,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.02 - cesty, rýchlostné komunikácie Stredná 15,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
smlz pestrý 1-10 medzi 1% a 25%
šalátovka múrová 1-10 menej ako 1%
vranovec štvorlistý 0 menej ako 1%
vrba rakytová E1 0,50
buk lesný E3 80,00
buk lesný E2 3,00
lykovec jedovatý E1 0,50
jarabina mukynová E1 0,50
medúnka medovkolistá 0 menej ako 1%
bažanka trváca 11-500 menej ako 1%
Lamium luteum (syn.) 0 menej ako 1%
plúcnik lekársky 0 menej ako 1%
javor horský E2 1,00
šalvia lepkavá 0 menej ako 1%
rakyt cyprusovitý 0 menej ako 1%
buk lesný E1 2,00
vrbovka chlpatá 0 menej ako 1%
kokorík praslenatý 501+ menej ako 1%
konopác obycajný 0 medzi 1% a 25%
smrek obycajný E2 1,00
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy