Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_098

Dátum monitoringu

25.7.2013

Meno mapovateľa

Maršalek Peter


Výmera TML

160 213,56 m2

JPRL

449 A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

1,00


E1

15,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

480 , 790

Sklon (%)

100,00

Expozícia

JZ

 

Poznámky

reálny sklon 120%


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

15,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

40,00

160,00

Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

4,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

60,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

40,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

3

Zvlášť cenné

1

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

3

Stav

Výborný

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

60,00

2 - Stredne zhoršený

40,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
kokorík praslenatý 0 menej ako 1%
bažanka trváca 501+ medzi 1% a 25%
slezinník rutovitý 0 menej ako 1%
lipkavec marinkový 0 menej ako 1%
buk lesný E3 60,00
bedrovník lomikamenový 1-10 menej ako 1%
žerušnicník piesocný 0 menej ako 1%
dub zimný E3 18,00
ostrica prstnatá 1-10 menej ako 1%
javor polný E3 0,50
hniezdovka hlístová 0 menej ako 1%
javor mliecny E1 0,50
Euphorbia amygdaloides (syn.) 1-10 medzi 1% a 25%
slezinník červený 0 menej ako 1%
zvoncek broskynolistý 1-10 menej ako 1%
drien obycajný E1 0,10
baza cierna E1 0,10
vranovec štvorlistý 0 menej ako 1%
veronika obycajná 0 menej ako 1%
jasen štíhly E3 2,00
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy