Vytlačiť

klinovka žltonohá

klinovka žltonohá


Kód TML

TML_StylFlav_019 (10 514,31 m2)

Meno mapovateľa

Balla Tomáš

Dátum monitoringu

26.7.2014

Čas (od - do)

13:00 - 16:00


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01.08 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami Nízka 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Použitá metóda pozorovania imág. Pozorovaný prelet jedného jedinca cez TML.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
klinovka žltonohá 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Calopteryx splendens (Harris, 1782) 7 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca SAMEC - dospelý jedinec samčieho pohlavia
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758 2 ks vizuálne pozorovanie SAMEC - dospelý jedinec samčieho pohlavia
ligotavka 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy