Vytlačiť

klinovka žltonohá

klinovka žltonohá


Kód TML

TML_StylFlav_018 (2 052,99 m2)

Meno mapovateľa

Balla Tomáš

Dátum monitoringu

26.7.2014

Čas (od - do)

8:00 - 12:00


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01.08 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami Nízka 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Mapovaný druh na lokalite nezistený.Použitá metóda pozorovania imág.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Orthetrum brunneum (Fonscolembe, 1837) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Libellula depressa Linnaeus, 1758 2 ks vizuálne pozorovanie PAR - pár dospelých jedincov
Sympetrum sanguineum (Muller, 1764) 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Calopteryx splendens (Harris, 1782) 12 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758 2 ks vizuálne pozorovanie SAMEC - dospelý jedinec samčieho pohlavia
klinovka žltonohá 0 ks NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy