Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_100

Dátum monitoringu

23.8.2013

Meno mapovateľa

Flachbart Viliam


Výmera TML

146 663,16 m2

JPRL

1024

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 3,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 94,00
Ls6.2 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 3,00

Pokryvnosť etáže

E3

90,00

E2

1,00


E1

10,00

E0

0,10


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

640 , 1020

Sklon (%)

70,00

Expozícia

Z

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

82,00

Nepôvodné

18,00

Invázne

0,00

Stav

Dobrý

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

10,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

50,00

Rôznoveké (> 20 r.)

50,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

50,00

70,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

50,00

90,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

2,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

50,00

Dvojetážový

50,00

Viacetážový

0,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

0

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

1

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

80,00

2 - Stredne zhoršený

20,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 50,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 3,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
kopytník európsky 0 menej ako 1%
pamajorán obycajný 0 menej ako 1%
bolševník boršcový 0 menej ako 1%
bažanka trváca 11-500 menej ako 1%
lipa velkolistá E3 0,50
veronika obycajná 0 menej ako 1%
šalvia lepkavá 0 menej ako 1%
mrvica lesná 0 menej ako 1%
javor horský E1 0,50
zvoncek karpatský 0 menej ako 1%
smrek obycajný E2 0,50
Cornus sanguinea (syn.) E1 0,50
borovica lesná E3 nepôvodné 20,00
devätsil biely 0 menej ako 1%
Prunus avium (syn.) E3 0,50
javor mliecny E1 0,50
hrachor jarný 0 menej ako 1%
lieska obycajná E2 0,50
jahoda obycajná 0 menej ako 1%
kyslicka obycajná 0 menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy