Vytlačiť

Lišajníkové borovicové lesy

Lišajníkové borovicové lesy


Kód TML

TML_91T0_001

Dátum monitoringu

15.6.2023

Meno mapovateľa

Vaško Ľudovít


Výmera TML

18 156,57 m2

JPRL

186

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls6.1 - Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

65,00

E2

0,00


E1

10,00

E0

90,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

210 , 220

Sklon (%)

15,00

Expozícia

J

 

Poznámky

Celý porast biotop 91T0 (Ls6.4). PR Červený rybník


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

90,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

100,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

60,00

80,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

50,00

50,00

50,00

50,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

2,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

0

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

98,00

2 - Stredne zhoršený

2,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 0,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 5,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
psincek tuhý 0 menej ako 1%
tomka vonavá 0 menej ako 1%
smlz kroviskový 501+ medzi 1% a 25%
vres obycajný 0 medzi 1% a 25%
ostrica vresovisková 0 medzi 1% a 25%
mliecnik chvojkový 0 menej ako 1%
dutohlávka lesná 501+ medzi 1% a 25%
kostrava ovcia 501+ medzi 1% a 25%
krušina jelšová E1 0,50
Pilosella officinarum agg. 0 menej ako 1%
Quercus petraea agg. E3 7,00
Quercus petraea agg. E1 0,50
Acetosella multifida agg. 1-10 menej ako 1%
chlpana polná 1-10 menej ako 1%
borovica lesná E3 58,00
borovica lesná E1 0,50
nátržník piesocný 0 menej ako 1%
jarabina vtácia E1 0,10
dúška materina 1-10 medzi 1% a 25%
veronika lekárska 0 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy