Vytlačiť

črievičník papučkový

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

na okraji lesa, rúbanisko pod elektrovodom

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

40,00 % 60,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.01 - sukcesia Vysoká 60,00 V-/B-
K02.02 - akumulácia organického materiálu Vysoká 40,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

40,00 % 60,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Poznámky

Na lokalite naukladané konáre po rúbaní pod elektrovodom, lokalitu treba akútne presvetliť.


Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

300,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

433

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Fertilné rastliny

210,00


Kvetnaté rastliny

223,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

500,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

30,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
horcinka väcšia Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
vstavač mužský Áno VU Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
prilbovka biela Áno VU Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
bradácik vajcovitolistý Nie VU Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
veternica lesná Nie LR Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
črievičník papučkový Áno VU Nie 433 ks

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy