Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_041

Dátum monitoringu

26.9.2013

Meno mapovateľa

Vyšinský Michal


Výmera TML

95 959,85 m2

JPRL

240

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 80,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 20,00

Pokryvnosť etáže

E3

90,00

E2

10,00


E1

2,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

480 , 610

Sklon (%)

60,00

Expozícia

S

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

98,00

Nepôvodné

2,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

100,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

50,00

Rôznoveké (> 20 r.)

40,00

Rôznoveké (> 50 r.)

10,00

Stav

Zlý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

10,00

30,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Podiel rovnoveké %

10,00

40,00

10,00

40,00

Rôznoveké (> 20 r.)

10,00

40,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Rôznoveké (> 50 r.)

20,00

100,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

10,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

80,00

Dvojetážový

20,00

Viacetážový

0,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

0

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

100,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 80,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Výchovné zásahy 50,00

Vhodný (pasívny) 80,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 50,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.06 - Výchova lesa Vysoká 50,00 V-/B+
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 10,00 V-
K04.05 - škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri) Stredná 40,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
hrab obycajný E3 0,50
buk lesný E1 5,00
konopác obycajný 1-10 menej ako 1%
lieska obycajná E1 0,50
ostrica biela 1-10 menej ako 1%
javor horský E1 0,50
Fragaria sp. 1-10 menej ako 1%
ostružina srstnatá 1-10 menej ako 1%
buk lesný E3 90,00
plamienok alpínsky 1-10 menej ako 1%
ostružina malinová 0 menej ako 1%
hrab obycajný E1 1,00
smrek obycajný E1 2,00
žindava európska 11-500 menej ako 1%
jasen štíhly E1 0,10
ruža šípová E1 0,50
jarabina mukynová E1 0,50
fialka lesná 0 menej ako 1%
kopytník európsky 501+ menej ako 1%
lipkavec marinkový 11-500 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy