Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_092

Dátum monitoringu

5.9.2013

Meno mapovateľa

Vyšinský Michal


Výmera TML

254 618,15 m2

JPRL

355

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 99,00
Tr1 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité... 1,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

1,00


E1

7,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

500 , 783

Sklon (%)

70,00

Expozícia

J

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

8,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

50,00

Rôznoveké (> 50 r.)

50,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

30,00

70,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Rôznoveké (> 50 r.)

10,00

120,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

8,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

60,00

Dvojetážový

40,00

Viacetážový

0,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

2

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

2

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

10,00

1 - Mierne zhoršený

70,00

2 - Stredne zhoršený

20,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 90,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Výchovné zásahy 10,00

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 90,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.06 - Výchova lesa Stredná 10,00 V-/B+
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Stredná 5,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
jastrabník sivastý 0 menej ako 1%
pakost smradlavý 11-500 menej ako 1%
ostružina skalná 1-10 menej ako 1%
mrvica peristá 0 menej ako 1%
prvosienka jarná 0 menej ako 1%
drien obycajný E3 0,50
Verbascum sp. 0 menej ako 1%
Genista sp. 0 menej ako 1%
Fragaria sp. 0 menej ako 1%
drien obycajný E2 1,00
buk lesný E1 4,00
javor polný E2 0,50
zob vtácí E1 0,50
zvoncek okrúhlolistý 0 menej ako 1%
zbehovec ženevský 1-10 menej ako 1%
brest horský E3 0,50
lulkovec zlomocný 0 menej ako 1%
kopytník európsky 11-500 menej ako 1%
jasen štíhly E3 0,50
zádušník brectanovitý 11-500 menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy