Vytlačiť

Sága stepná

Sága stepná


Kód TML

TML_SagaPedo_004 (29 993,34 m2)

Meno mapovatela

Janák Milan

Dátum monitoringu

24.7.2014


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

xerotermné travinno-bylinné porasty s rozptýlenými drevinami

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Stredná 80,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 30,00 V-/B-
K02.02 - akumulácia organického materiálu Stredná 70,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
BASAPE_TMP_1 2,00 x 50,00 GPS
BASAPE_TMP_2 2,00 x 50,00 GPS
BASAPE_TMP_3 2,00 x 50,00 GPS

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Pholidoptera griseoaptera (DE GEER) 1773 Semikvantitatívna škála / 2 - vzácny (3–10 dosp. jedincov) zber smýkaním na ploche IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Sága stepná BASAPE_TMP_2 0 ks 1 ks zber smýkaním na transekte NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Calliptamus italicus (L.) 1758 Semikvantitatívna škála / 2 - vzácny (3–10 dosp. jedincov) zber smýkaním na ploche IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Sága stepná BASAPE_TMP_3 1 ks 1 ks zber smýkaním na transekte SAMICA - dospelý jedinec samičieho pohlavia
Euthystira brachyptera brachyptera (Ocskay, 1826) Semikvantitatívna škála / 2 - vzácny (3–10 dosp. jedincov) zber smýkaním na ploche IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Mantis religiosa L., 1758 Semikvantitatívna škála / 3 - hojný (11–100 dosp. jedincov) zber smýkaním na ploche IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Oedipoda caerulescens (L.) 1758 Semikvantitatívna škála / 3 - hojný (11–100 dosp. jedincov) zber smýkaním na ploche NYMFA - nymfa
Chorthippus brunneus (THUNBERG) 1815 Semikvantitatívna škála / 2 - vzácny (3–10 dosp. jedincov) zber smýkaním na ploche IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Chorthippus vagans (EVERSMAN) 1848 Semikvantitatívna škála / 2 - vzácny (3–10 dosp. jedincov) zber smýkaním na ploche IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Platycleis grisea (F.) 1781 Semikvantitatívna škála / 3 - hojný (11–100 dosp. jedincov) zber smýkaním na ploche NYMFA - nymfa
Stenobothrus lineatus (PANZER) 1796 Semikvantitatívna škála / 3 - hojný (11–100 dosp. jedincov) zber smýkaním na ploche IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Decticus verrucivorus (L.) 1758 Semikvantitatívna škála / 1 - veľmi vzácny (menej ako 3 dospelé jedince) zber smýkaním na ploche IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Platycleis grisea (F.) 1781 Semikvantitatívna škála / 3 - hojný (11–100 dosp. jedincov) zber smýkaním na ploche IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Chorthippus vagans (EVERSMAN) 1848 Semikvantitatívna škála / 2 - vzácny (3–10 dosp. jedincov) zber smýkaním na ploche NYMFA - nymfa
Oedipoda caerulescens (L.) 1758 Semikvantitatívna škála / 3 - hojný (11–100 dosp. jedincov) zber smýkaním na ploche IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Sága stepná BASAPE_TMP_1 0 ks 1 ks zber smýkaním na transekte NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy