Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_157

Dátum monitoringu

23.9.2014

Meno mapovateľa

Siakeľ Peter


Výmera TML

51 994,54 m2

JPRL

147

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

85,00

E2

0,00


E1

5,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

960 , 1080

Sklon (%)

70,00

Expozícia

JV

 

Poznámky

Zmena biotopu, povodny kod TML_9140_041. Podľa charakteristiky Ls 5.4 v katalógu biotopov som to zaradil do tohoto biotopu, kedže sa jedná o spoločenstvo na strmom svahu s rendzinovým typom pôdy, podložie je vápenec. Byliny indikujú skôr Ls5.1, ale je to ovplyvnené neskorým jesenným aspektom, a výskyt druhov typu Cephalanthera sp, Cypripedium sp, príp.iných vápencových dominánt som už nenašiel.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

30,00

100,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

2,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

5

Zvlášť cenné

0

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

1

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

85,00

1 - Mierne zhoršený

10,00

2 - Stredne zhoršený

5,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 20,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Stredná 1,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
jasen štíhly E3 2,00
jasen štíhly E1 0,10
starcek vajcovitolistý 0 menej ako 1%
srnovník purpurový 1-10 menej ako 1%
šalvia lepkavá 0 menej ako 1%
jedla biela E3 0,50
zádušník chlpatý 11-500 medzi 1% a 25%
paprad samcia 1-10 menej ako 1%
kyslicka obycajná 1-10 menej ako 1%
jarabina vtácia E1 0,10
brest horský E1 0,10
samorastlík klasnatý 11-500 menej ako 1%
pakost smradlavý 11-500 medzi 1% a 25%
jarmanka väcšia 0 menej ako 1%
brest horský E3 0,10
javor horský E1 0,10
javor horský E3 3,00
buk lesný E1 2,00
bažanka trváca 11-500 medzi 1% a 25%
Asperula odorata (syn.) 501+ medzi 1% a 25%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy