Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_138

Dátum monitoringu

25.5.2022

Meno mapovateľa

Maršalek Peter


Výmera TML

57 534,75 m2

JPRL

804A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 15,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 85,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

12,00


E1

50,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

730 , 800

Sklon (%)

70,00

Expozícia

V

 

Poznámky

Porast prevažne výmladkového pôvodu, veľa krovín. Na hranici biotopu turistický chodník s vyhliadkou a sprístupnená jaskyňa.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

97,00

Nepôvodné

3,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

60,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

30,00

130,00

Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

100,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

1

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

60,00

2 - Stredne zhoršený

40,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 90,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Nízka 3,00 V-/B-
G01.04.02 - jaskyniarstvo Nízka 3,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
javor horský E3 0,50
jasen štíhly E3 0,10
jablon planá E3 0,10
jarabina mukynová E2 1,00
jedla biela E2 0,50
lieska obycajná E2 5,00
ruža šípová E2 0,50
slivka trnková E2 3,00
smrek obycajný E2 0,10
zemolez obycajný E2 0,50
buk lesný E1 5,00
javor horský E1 0,50
jedla biela E1 0,50
dub zimný E1 0,10
jarabina vtácia E1 0,50
javor mliecny E1 0,50
lipa velkolistá E1 0,10
lieska obycajná E1 5,00
ruža ovisnutá E1 0,50
zemolez obycajný E1 1,00
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy