Vytlačiť

Boros schneiderov

Boros schneiderov


Kód TML

TML_BoroSchn_002 (41 416 563,49 m2)

Meno mapovatela

Potocká Adriana

Dátum monitoringu

24.5.2014


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy

Popis

Prevažujú pozmenené bučiny na sekundárne smrečiny,miestami významný výskyt Sutinových lipovo-javorových lesov

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

20,00 % 40,00 % 40,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.01.02 - výsadba po rube - nepôvodné druhy Stredná 20,00 V-/B-
B02.02 - holorub Vysoká 10,00 V-/B-
F03.02.01 - zber (hmyz, plazy, obojživelníky) Stredná 5,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

20,00 % 20,00 % 60,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

10,00 % 30,00 % 60,00 %

Poznámky

V tomto TML má sledovaný druh pravdepodobne najsilnejšiu populáciu v rámci Slovenska, čo bolo potvrdené aj recentnými nálezmi v poslednom desaťročí (4 lokality, prevažne rezervácie). Nálezy mimo PR sú ojedinelé. Vhodných biotopov (jedľobučín s odumierajúcimi a odumretými jedľami nastojato) výrazne ubúda. Nálezy sú tak zriedkavé, že nie je prekvapujúce že druh v rámci transektu TMP potvrdený nebol ani nálezom jedinej larvy či imága. V TML bol potvrdený výskyt mnohých ďalších významných ohrozených druhov Coleoptera.


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
1 500,00 x 1 500,00 nefixovaná, zameraná GPS (ľavý dolný roh a stred) Tml_BoroSchn_002_20140524_001.jpg

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Peltis grossum (Linnaeus, 1758) 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Corticeus (Paraphloeus) bicoloroides Roubal, 1933 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Ipidia (Ipidia) binotata Reitter, 1875 1 ks 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Acanthocinus reticulatus Razoumovsky, 1789 1 ks 10 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
Drevník ryhovaný 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Xylita laevigata (Hellenius, 1786) 1 ks 8 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Boros schneiderov 1 ks 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
plocháč červený 1 ks 20 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
Carabus (Platycarabus) irregularis montandoni Buysson, 1882 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
krasoň jedľový 50 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Anthaxia (Melanthaxia) nigrojubata incognita Bílý, 1974 1 ks 15 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy