Vytlačiť

ohniváčik veľký

ohniváčik veľký


Kód TML

TML_LycaDisp_010 (9 666,76 m2)

Meno mapovatela

Janák Milan

Dátum monitoringu

7.8.2022


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

aluviálne lúky a porasty vysokých ostríc, brehový porast krovitých vŕb a solitérov stromov

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

5,00 % 95,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03 - kosenie Stredná 95,00 V-/B+
K02.01 - sukcesia Stredná 5,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Stredná 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

95,00 % 5,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Pôvodná TML bola nedávno pokosená, motýle takmer neboli prítomné. Z toho dôvodu bola mapovaná náhradná lokalita - lúka v susedstve s vysokou pokryvnosťou kvitnúcich bylín (Clematis integrifolia, Sanguisorba officinalis, Veronica longifolia...).


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Polyommatus icarus (Rottemberg, 1775) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
ohniváčik veľký 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
drevár 1 ks IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy