Vytlačiť

Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte

Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte

Kód TML

TML_6150_118 (1 334,34 m2)

Percento plochy

30,00 %

Dátum monitoringu

4.9.2021

Meno mapovateľa

Sedláková Heňa


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Al2 - Alpínske snehové výležiská na silikátovom podklade 30,00
Sk3 - Silikátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni 70,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

85,00

E0

25,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Lokalita v rovnakom stave, bez narušenia, zvýšená pokryvnosť vegetácie v okolí sutín.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
všivec praslenatý E1 1 - menej ako 1%
fialka dvojkvetá E1 1 - menej ako 1%
jastrabník alpínsky E1 1 - menej ako 1%
kropenác trváci E1 1 - menej ako 1%
kuklička plazivá E1 1 - menej ako 1%
rožec vlnatý E1 1 - menej ako 1%
lomikamen machovitý E1 1 - menej ako 1%
lomikamen pižmový E1 1 - menej ako 1%
silenka bezbyľová E1 1 - menej ako 1%
chvostník jedlovitý E1 1 - menej ako 1%
zvoncek tatranský E1 1 - menej ako 1%
lipnica alpínska E1 1 - menej ako 1%
rozchodník alpínsky E1 1 - menej ako 1%
iskerník pahorský E1 1 - menej ako 1%
soldanelka karpatská E1 1 - menej ako 1%
kuklica horská E1 1 - menej ako 1%
poniklec biely E1 1 - menej ako 1%
Taraxacum sp. E1 1 - menej ako 1%
kostrava pestrá E1 1 - menej ako 1%
hôlnicka dvojradová E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy