Vytlačiť

Nížinné a podhorské kosné lúky

Nížinné a podhorské kosné lúky

Kód TML

TML_6510_358 (50 869,63 m2)

Percento plochy

90,00 %

Dátum monitoringu

31.7.2021

Meno mapovateľa

Senko Dušan


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Kr6 - Xerotermné kroviny 5,00
Lk1 - Nížinné a podhorské kosné lúky 90,00

Pokryvnosť etáže

E3

4,00

E2

6,00


E1

95,00

E0

25,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.02 - neintenzívne kosenie Vysoká 95,00 V+/B+
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 2,00 V-/B-
E04 - stavby, budovy v krajine Vysoká 3,00 V-/B-
F04.02 - zber (huby, lišajníky, ostružiny, atď.) Nízka 2,00 V-/B-
G01.03 - motorizované zariadenia Vysoká 5,00 V-/B-
G01.03.02 - off-road motorizované riadenie Nízka 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

90,00 % 10,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

90,00 % 10,00 %

Poznámky

Pravidelne traktorom kosená pekná lokalita navštívená 3x v r. 2021. Časť biotopu boli v minulosti polia a časť boli sady. Sady sú opustené - a práve v tých sa vyskytovali zaujímavejšie druhy, napr. Anacamptis morio ktorý absenciou managementu vyhynuli. Vhodný biotop je väčší ako zakreslený polygón. JV časť intenzívne zarastá náletovými krovinami. Vyskytovali sa tu druhy ako Ophrys holubyana,Gymnadenia conopsea či Crepis praemorsa. Tieto vyhynuli vďaka absencii managementu. Väčšia časť lúky je ale kosená a pretrváva priaznivý stav. V SZ časti je časť biotopu zničená výstavbou nového domu.V S časti lokality je motokrosová dráha (pravdepodobne nelegálna). Bolo by vhodné kosiť aj opustené sady a JV časť lokality - ohrozené druhy stále môžu byť dormantné. Zo strany vlastníkov však na to nie je vôľa.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
Alchemilla sp. E1 2 - medzi 1% a 50%
kozinec sladkolistý E1 1 - menej ako 1%
Hieracium bauhinii (syn.) E1 1 - menej ako 1%
repík lekársky E1 1 - menej ako 1%
skorocel prostredný E1 2 - medzi 1% a 50%
fialka srstnatá E1 1 - menej ako 1%
prhlava dvojdomá E1 1 - menej ako 1%
bolševník boršcový E1 1 - menej ako 1%
krasovlas bezbylový E1 1 - menej ako 1%
lomikamen zrnitý E1 1 - menej ako 1%
iskerník hluznatý E1 1 - menej ako 1%
turanec kanadský E1 1 - menej ako 1%
fialka psia E1 1 - menej ako 1%
lipa malolistá E3 1 - menej ako 1%
klincek zväzkovitý E1 1 - menej ako 1%
bôlhoj lekársky E1 1 - menej ako 1%
dúška vajcovitá E1 1 - menej ako 1%
púpavec jesenný E1 2 - medzi 1% a 50%
ladenec rožkatý E1 2 - medzi 1% a 50%
praslicka rolná E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy