Vytlačiť

Bobor vodný

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Vrbovo-topolové nížinné lužné lesy

Popis

Kanalizovaný tok Zohorského kanála a viacerých melioračných kanálov s Ls 1.1, Ls 1.2 a Kr8.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

30,00 % 65,00 % 5,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F05.04 - pytliactvo Nízka 100,00 V-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Stredná 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

20,00 % 70,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

40,00 % 60,00 %

Poznámky

Lokalita osídlená bobrom minimálne od roku 1996. Počet nájdených pobytových znakov 8. Predpoklad následok vybreženia blízkeho Zohorského kanála a jeho prítokov. Mokrý les bol počas monitoring zaplavený minimálne 3 cm hladinou vody. Počet jedincov odhad 1.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Hus bieločelá 850,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Krkavec čierny 5,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Volavka popolavá 7,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Bobor vodný 2,00 vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Volavka biela 11,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Myšiak lesný (myšiak hôrny) 1,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Hýľ lesný 2,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Sokol myšiar 1,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Sýkorka bielolíca 10,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Nutria riečna 5,00 vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
skokan štíhly 1,00 vizuálne pozorovanie ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy