Vytlačiť

Bobor vodný

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Vrbovo-topolové nížinné lužné lesy

Popis

Pôvodný meander s biotopom Ls 1.1, Ls1.2. a Kr8

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

60,00 % 40,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F05.04 - pytliactvo Nízka 100,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Stredná 100,00 V-/B-
M01.03 - záplavy a vzostup zrážok Nízka 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

60,00 % 40,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

65,00 % 35,00 %

Poznámky

Lokalita osídlená bobrom minimálne od roku 2002. Počet zistených pobytových znakov 28, všetky boli dohľadané. Potvrdená reprodukcia. Odhad počtu jedincov 5. Zmeny v správaní spôsobené vybrežením rieky nezistené.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Slávik červienka 5,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Brhlík lesný 5,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Tesár čierny 1,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Bobor vodný 5,00 vizuálne pozorovanie ADD - dospelý jedinec
Ďateľ veľký 2,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Hus divá 140,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Slimák záhradný 5,00 jedince získané ručným zberom na lokalite UHYN - uhynutý jedinec
Volavka popolavá 2,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Volavka biela 5,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Kačica divá 26,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Kormorán veľký 2,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Drozd čierny 1,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Srnec hôrny 2,00 vizuálne pozorovanie ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy