Vytlačiť

Bobor vodný

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Slatinné jelšové lesy

Popis

Prírodný nížinný tok Vo4. S Ls 7.4 a Ls 1.3 ústiaci do chovného rybníka

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

20,00 % 80,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

20,00 % 80,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

20,00 % 80,00 %

Poznámky

Lokalita bobrom osídlená minimálne od roku 2010 s centrom v rybníku. Záznam 5 pobytových znakov. Reprodukcia u rodiny sa nepodarilo potvrdiť. Odhad počtu jedincov 3. Predpoklad väčšie množstvo pobytových znakov skrytých v zárastoch tŕstia.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Volavka biela 3,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Tesár čierny 1,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Bobor vodný 3,00 vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Myšiak lesný (myšiak hôrny) 1,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Volavka popolavá 3,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Kormorán veľký 9,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Kačica divá 10,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy