Vytlačiť

škrečok poľný

škrečok poľný


Kód TML

TML_CricCric_009 (6 507 717,01 m2)

Meno mapovatela

Hrinko Ľubomír

Dátum monitoringu

9.10.2020


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Intenzívne obhospodarované polia

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 10,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.02.01 - neintenzívne pasenie - hovädzí dobytok Stredná 5,00 V-/B-
A05.01 - chov zvierat Nízka 1,00 V-
A08 - hnojenie Stredná 80,00 V-
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Stredná 5,00 V-/B-
D01.04 - železnice Stredná 1,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

80,00 % 10,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

vytýčenie TMP: TMP1: bod1: 21,802376 / 48,669664 bod2: 21,806160 / 48,675596


Multimédiá

 

Zoznam TMP a metóda registrácie

c. TMP Fixácia / Rozmery (š. x d.) Fotka Zariadenia typ / ks Rozmiestnenie / Odostupy / Interval
1
Mapový podklad / 560,00 x 400,00 / - / -

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Císlo TMP / Čas /
Názov taxónu
Spôsob zberu /
Charakter. nálezu
Pohlavie / Veková skupina Hmotnosť / Dĺžka tela / Dĺžka chvosta
- / (-) /
Jastrab krahulec
vizuálne pozorovanie /
M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
- / - / - / -
- / (-) /
Lepus europaeus (Pallas, 1778)
vizuálne pozorovanie /
ADD - dospelý jedinec
- / - / - / -
1 / (-) /
škrečok poľný
vizuálne pozorovanie /
STAVBA - rôzne stavby, hrady, krtince, nory, výhraby
- / - / - / -
- / (-) /
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)
vizuálne pozorovanie /
UHYN - uhynutý jedinec
- / - / - / -

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy