Vytlačiť

lyžičník tatranský

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Silikátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Vysoká 10,00 V-/B-
G01.04.01 - alpinizus a skalolezectvo Nízka 3,00 B-
L05 - zosuvy pôdy Stredná 3,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

prejdená bola časť TML v okolí turistického chodníka, kde počas monitoringu nebol druh zaevidovaný. Nebola však prejdená celá monitorovacia lokalita, ale iba ľahšie dostupné časti.


Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

0,00

Hodnotenie stavu


Počet jedincov (ks)

0

Hodnotenie stavu


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu


Fertilné rastliny


Kvetnaté rastliny


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

0,00

Hodnotenie stavu


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

0,00

Hodnotenie stavu


Nepriaznivé vplyvy

Hodnotenie stavu


Dynamika populácie

Hodnotenie stavu


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy