Vytlačiť

Vydra riečna

Vydra riečna


Kód TML

TML_LutrLutr_158 (19 462,22 m2)

Meno mapovatela

Garayová Jana

Dátum monitoringu

6.8.2020


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Bylinné brehové porasty tecúcich vôd

Popis

Vŕby, jelše

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F02.03 - rekreačný rybolov Stredná 100,00 V-/B-
J02.05.05 - malé vodné elektrárne Vysoká 100,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Vydra riečna 1 ks vizuálne pozorovanie TRUS - nález trusu

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy