Vytlačiť

Roháč obyčajný

Roháč obyčajný


Kód TML

TML_LucaCerv_013 (4 998 965,54 m2)

Meno mapovatela

Olšovský Tomáš

Dátum monitoringu

23.8.2019


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku

Popis

Dubové lesy - Ls 3.2 (91I0*), Ls3.6 (9190), Ls2.2 (91G0*)

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

14,00 % 20,00 % 66,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02 - manažment lesa Vysoká 100,00 V-/B-
B02.02 - holorub Vysoká 60,00 V-/B-
B02.03 - odstránenie porastu Vysoká 30,00 V-/B-
B02.04 - odstránenie sušiny Vysoká 100,00 V-/B-
B04 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií v lesníctve Stredná 25,00 V-/B-
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Stredná 100,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Vysoká 100,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

15,00 % 20,00 % 65,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

15,00 % 25,00 % 60,00 %

Poznámky

Rojenie roháčov je ukončené. V dotknutom TML majú roháče čoraz menej ideálne podmienky na úspešné prežitie v postupne v čoraz menších enklávach dubín. Vo všetkých porastoch prebiehajú intenzívne ťažby predovšetkým holorubným hospodárskym spôsobom s celoplošnými prípravami pôdy a následne výsadbou borovice namiesto pôvodných dubových lesov a v dubinách sú vyberané všetky odumreté a odumierajúce duby. najväčší negatívny faktor po lesnom obhospodarovaní pre populáciu roháčov predstavuje sucho a akútny nedostatok atmosférických zrážok. Borovica lesná ako prvá začala hromadne odumierať (schnúť) a postupne sa začalo sucho podpisovať aj na zdravotnom stave dubín, ktoré tiež začínajú silno presychať. Ako problém sa javí premnožená raticová zver, predovšetkým diviaky, ktoré aktívne vyhľadávajú larvy a imága roháčov pri pätách odumierajúcich a odumretých dubov.


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
1 400,00 x 400,00 nie je fixovaná, zameraná v GPS TML_LucaCerv_013_20190823_001.jpg
2 250,00 x 300,00 Nie je v teréne fixovaná, zameraná v GP TML_LucaCerv_013_20190823_002.jpg
3 200,00 x 200,00 Nie je v teréne fixovaná, zameraná v GPS TML_LucaCerv_013_20190823_003.jpg

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Liometopum microcephalum (Panzer, 1798) 2 100 ks 100 ks presev IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Liocola lugubris (Herbst, 1786) 3 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Roháč obyčajný 2 3 ks 6 ks vizuálne pozorovanie UHYN - uhynutý jedinec
Roháč obyčajný 1 2 ks 6 ks vizuálne pozorovanie UHYN - uhynutý jedinec
zlatoň ligotavý 1 1 ks 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Chrysobothris igniventris,Reitter, 1895 2 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Chrysobothris affinis (Fabricius, 1794) 3 3 ks 8 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Chrysobothris affinis (Fabricius, 1794) 2 3 ks 8 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Chrysobothris affinis (Fabricius, 1794) 1 2 ks 8 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Stenagostus rufus (De Geer, 1774) 3 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Buprestis novemmaculata Linnaeus, 1767 3 1 ks 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Buprestis novemmaculata Linnaeus, 1767 2 2 ks 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758) 3 3 ks 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758) 2 2 ks 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
zlatoň ligotavý 3 2 ks 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
zlatoň ligotavý 2 2 ks 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
fúzač veľký 2 12 ks 21 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
fúzač veľký 1 9 ks 21 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Roháč obyčajný 3 1 ks 6 ks vizuálne pozorovanie UHYN - uhynutý jedinec
Fuzáč zavalitý 3 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy