Vytlačiť

klinček včasný Lumnitzerov

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Dealpínske travinnobylinné porasty

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B01.02 - výsadba stromov - nepôvodné druhy Nízka 15,00 V-/B-
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Stredná 40,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Poznámky

NPR Tematínska lesostep, nelesné plochy 58 a 59, v r. 2012 na ploche 16 m2 zistených 15 trsov, rozpad trsov na menšie segmenty vplyvom erózie substrátu a disturbanice (muflóny) Výsadby nepôvodných drevín boli odstránené, plocha je zatienená z okrajov a zmladenia borovice a jaseňa mannového (15% - 20% plochy). Plochy výrazne devastované muflónmi (rozdupaná vegetácia, trus, ohryz). Pozitívny je jedine ohryz a následné hynutie jedincov jaseňa mannového.Na veľmi obnažených rozdupaných plochách dochádza k narušeniu trsov a druh menej kvitne. V zatienených porastoch borovíc druh prosperuje, hojnejší je v hornej časti svahu.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

24 258,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

700

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

350,00


Kvetnaté rastliny

350,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

24 258,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

15,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy