Vytlačiť

klinček včasný Lumnitzerov

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Dealpínske travinnobylinné porasty

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B01.02 - výsadba stromov - nepôvodné druhy Stredná 20,00 V-/B-
B02.03 - odstránenie porastu Stredná 10,00 V+/B+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

40,00 % 60,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Výskyt monitorovaného druhu je najhojnejší v južnej časti TML, na plošine hrebienka, v priestore zalesnenom jaseňom manovým (t.j. cca 20% plochy TML). Na zvyšnej časti TML je výskyt roztrúsený. Na TML je vysadený Fraxinus ornus a Pinus nigra. V r. 2019 likvidácia časti výsadieb borovice. Populácia v nezmenej kvalite, roztrúsený výskyt na celej ploche, cca 1/3 jedincov sterilných. V čase monitoringu už niektoré jedince dokvitali. Zaznamenané požerky na púčikoch i tobolkách.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

11 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

386

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Fertilné rastliny

386,00


Kvetnaté rastliny


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

11 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

15,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
prilbovka biela Áno VU Nie 6 ks
kruštík drobnolistý Áno VU Nie 5 ks

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy