Vytlačiť

jazýčkovec jadranský

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží

Popis

Opustené pasienky a vinohrady

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania Nízka 100,00 V-/B-
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Stredná 15,00 V-/B-
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne Nízka 10,00 V-/B-
H05.01 - odpadky a pevný odpad Nízka 5,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Nízka 40,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Vysoká 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Jeho výskyt je viazaný na biotop 6210, ktorý tvorí pokryv temäna a svahov Vrchnej hory. Druh sa nevyskytuje na plošine Vrchnej hory. Nárast počtov danielej zveri, vedenej ako invázny druh, môže do budúcna spôsobovať problémy, vzhľadom na to, že zvieratá využívajú listové ružice ako zdroj čerstvej potravy v zimných a jarných mesiacoch, ak je lokalita bez snehu. V minulosti bolo pozorované odstránenie 1-2 kusov rastlín. Nebolo vždy úplne jasné či ide o čin človeka alebo zvierat. Ďalším negatívom je fotografovanie jednotlivých kusov rastlín, kedy sa odstránením okolitého rastlinného krytu zhoršujú mikroklimatické podmienky, ktoré v súčasných teplotne rekordných rokoch môžu mať za následok redukciu kvitnúcich jedincov.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

32 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

650

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Fertilné rastliny

26,00


Kvetnaté rastliny

624,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

32 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

3,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

10,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o < 10% alebo každý rok klesá v priemere o < 1%**

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
kosatec dvojfarebný Áno VU Nie
kavyl Ivanov Nie VU Nie
lan žltý Nie LR Nie
lan rakúsky Nie LR Nie
cerešna krovitá Nie VU Nie
vstavač vojenský Áno VU Nie
hmyzovník Holubyho Áno CRr Nie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy