Vytlačiť

syseľ pasienkový

syseľ pasienkový


Kód TML

TML_SperCite_025 (4 638 454,93 m2)

Meno mapovatela

Ďurica Milan

Dátum monitoringu

28.8.2019


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

TTP - lúka, areál letiska

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.01 - intenzívne kosenie alebo intenzifikácia Vysoká 80,00 V+
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Nízka 5,00 V-
D01.02 - cesty, rýchlostné komunikácie Stredná 10,00 V-
G05.09 - oplotenie Vysoká 80,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

60,00 % 20,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Poznámky

TML sa skladá z troch sub-lokalít bezprostredne susediacich. Každá kolónia sysľa pasienkového je izolovaná ekologickými bariérami ako oplotením, iným typom obhospodarovania (orná pôda), výstavbou rýchlostnej cesty a tokom (Malý Dunaj, Zelená Voda). Tým je značne obmedzená distribúcia populácie do prostredia.


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Císlo TMP / Čas /
Názov taxónu
Spôsob zberu /
Charakter. nálezu
Pohlavie / Veková skupina Hmotnosť / Dĺžka tela / Dĺžka chvosta
- / (-) /
syseľ pasienkový
vizuálne pozorovanie /
ADD - dospelý jedinec
- / - / - / -

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy