Vytlačiť

Mrena karpatská

Mrena karpatská


Kód TML

TML_BarbusMe_006 (2 000,00 m2)

Meno mapovatela

Hajňuk Dušan

Dátum monitoringu

28.10.2019


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01.05 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené poľnohospodárstvom a lesníckymi aktivitami Nízka 50,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Fotka v smere toku,
Fotka proti toku
Šírka / Dĺžka (m) / Sediment dna
1 IMG_20191028_122931.jpg,
IMG_20191028_122941.jpg
3,80 / 100,00 / Stredný

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 4 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Mrena severná 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Mrena severná 5 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) 18 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) 5 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Mrena karpatská 0 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) 11 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) 7 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Romanogobio albipinnatus Fang, 1934 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Pĺž podunajský 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Býčko čiernoústy 4 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Býčko čiernoústy 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy