Vytlačiť

Mrena karpatská

Mrena karpatská


Kód TML

TML_BarbusMe_013 (2 000,00 m2)

Meno mapovatela

Štencl Richard

Dátum monitoringu

21.10.2019


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F02.03 - rekreačný rybolov Nízka 100,00 V-/B-
H01.09 - rozptýlené znečistenie potvrchových vôd sposobené inými vplyvmi Nízka 50,00 V-/B-
J02.05.01 - modifikácie vo vodných prietokoch Stredná 100,00 V-/B-
J02.12 - hrádze, upravené brehy všeobecne Stredná 100,00 V-/B-
K03.04 - predátorstvo Stredná 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Hlavátka podunajská 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Leuciscus (Squalius) cephalus (Linnaeus, 1758) 8 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Leuciscus (Squalius) cephalus (Linnaeus, 1758) 22 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 21 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 11 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Mrena severná 5 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Mrena severná 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Mrena karpatská 10 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Mrena karpatská 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) 27 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) 32 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) 16 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Rutilus (Rutilus) rutilus (Linnaeus, 1758) 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Vimba vimba (Linnaeus, 1758) 6 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Lopatka dúhová 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 4 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Oncorhynchus mykiss (Jordan, 1892) 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy