Vytlačiť

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou

Kód TML

TML_3230_022 (574,27 m2)

Percento plochy

0,00 %

Dátum monitoringu

29.7.2019

Meno mapovateľa

Galvánek Dobromil


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Br1 - Štrkové lavice bez vegetácie 100,00
Br3 - Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 0,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

20,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02.05.02 - modifikácie v štruktúre vodných tokov Vysoká 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Výskyt biotopu zanikol v dôsledku vodohospodárskych zásahov po povodni v júli 2018. Na tomto mieste pôvodne tok Belej divočil a na štrkových laviciach sa vyskytovali porasty biotopu Br3. Pri zásahoch bol celý priestor vyrovnaný buldozérom a vytvorená jednoliata homogénna štrková lavica, mierne sa zvažujúca od brehu Belej smerom k toku. V takýchto podmienkach zatiaľ nedokáže Myricaria klíčiť a obnoviť svoj výskyt. Na lavici sa vyskytuje sporadicky iniciálna bylinná vegetácia. Ako náhrada založená TML 3230_047.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
netýkavka nedotklivá E1 1 - menej ako 1%
smlz patrstový E1 1 - menej ako 1%
fialka trojfarebná E1 1 - menej ako 1%
vratic obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
praslicka rolná E1 2 - medzi 1% a 50%
podbel liecivý E1 2 - medzi 1% a 50%
silenka biela pravá E1 1 - menej ako 1%
kyprina úzkolistá E1 1 - menej ako 1%
štiav štítnatý E1 2 - medzi 1% a 50%
silenka obycajná E1 1 - menej ako 1%
chrastnica trstovníkovitá E1 2 - medzi 1% a 50%
komonica lekárska E1 2 - medzi 1% a 50%
púpava lekárska E1 1 - menej ako 1%
šalát kompasový E1 1 - menej ako 1%
vrba sivá E1 1 - menej ako 1%
nevädzovec frygický E1 2 - medzi 1% a 50%
mäta dlholistá E1 1 - menej ako 1%
kostrava cervená E1 1 - menej ako 1%
mäkkula vodná E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy