Vytlačiť

Boros schneiderov

Boros schneiderov


Kód TML

TML_BoroSchn_006 (10 410 878,14 m2)

Meno mapovatela

Potocký Peter

Dátum monitoringu

14.7.2019


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy

Popis

bukovo jedľové lesy s vysokým zastúpením jedle v ochranných lesoch

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

20,00 % 30,00 % 50,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02 - manažment lesa Stredná 70,00 V-/B-
B02.01.02 - výsadba po rube - nepôvodné druhy Stredná 20,00 V-/B-
B02.03 - odstránenie porastu Stredná 5,00 V-/B-
B02.04 - odstránenie sušiny Stredná 85,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

20,00 % 30,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Druh Boros schneideri sa nepodarilo na danej TML potvrdiť, jeho výskyt je tu však veľmi pravdepodobný vzhľadom na dostatok odumierajúcich jedlí - miestami aj v hosp. lesoch.. Na lokalite boli pozorované typické subkortikolné sprievodné druhy Borosa.


Multimédiá

 

Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
SVBO1 5,00 x 1 000,00 V teréne nieje fixovaná, zameraná v GPS. TML_BoroSchn_20190714_001.JPG

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Acanthocinus reticulatus Razoumovsky, 1789 SVBO1 3 ks 3 ks vizuálne pozorovanie KUKLA - nález kukly
Ipidia (Ipidia) binotata Reitter, 1875 SVBO1 8 ks 8 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Ostoma ferruginea (Linnaeus, 1758) SVBO1 12 ks 12 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Grynocharis oblonga (Linnaeus, 1758) SVBO1 2 ks 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
krasoň jedľový 20 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Xylophilus corticalis (Paykull, 1800) SVBO1 2 ks 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Xylita livida (C.R. Sahlberg, 1834) SVBO1 ks 2 ks vizuálne pozorovanie UHYN - uhynutý jedinec
Thymalus limbatus (Fabricius, 1787) SVBO1 4 ks 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Serropalpus barbatus (Schaller, 1783) SVBO1 ks 2 ks vizuálne pozorovanie UHYN - uhynutý jedinec
plocháč červený SVBO1 6 ks 6 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
Boros schneiderov SVBO1 0 ks 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Peltis grossum (Linnaeus, 1758) SVBO1 2 ks 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy