Vytlačiť

Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa

Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa

Kód TML

TML_6430_060 (7 110,85 m2)

Percento plochy

40,00 %

Dátum monitoringu

15.7.2019

Meno mapovateľa

Fehér Alexander


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk3 - Mezofilné pasienky a spásané lúky 40,00
Lk5 - Vysokobylinné spolocenstvá na vlhkých lúkach 40,00
Lk6 - Podmácané lúky horských a podhorských oblastí 20,00

Pokryvnosť etáže

E3

1,00

E2

1,00


E1

100,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.02.01 - neintenzívne pasenie - hovädzí dobytok Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

70,00 % 30,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Pasienok s ohradníkom. Porasty prechádzajú do biotopu Lk6 - dominantný Scirpus sylvaticus. Tvoria iba úzky lem potoka, v okolí spásané Lk3


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
pýrovníkovec psí E1 1 - menej ako 1%
psincek tenucký E1 1 - menej ako 1%
psincek poplazový E1 2 - medzi 1% a 50%
psiarka lúcna E1 2 - medzi 1% a 50%
kraslica prostredná E1 1 - menej ako 1%
záružlie mociarne E1 1 - menej ako 1%
nevädzovec lúcny E1 1 - menej ako 1%
pichliac rolný E1 1 - menej ako 1%
pichliac mociarny E1 1 - menej ako 1%
pichliac obycajný E1 1 - menej ako 1%
vrbovka žliazkatá E1 1 - menej ako 1%
vrbovka ružová E1 1 - menej ako 1%
kostrava lúcna E1 1 - menej ako 1%
kostrava cervená E1 1 - menej ako 1%
túžobník brestový E1 2 - medzi 1% a 50%
jasen štíhly E3 1 - menej ako 1%
pakost mociarny E1 2 - medzi 1% a 50%
lubovník škvrnitý E1 1 - menej ako 1%
sitina rozložitá E1 2 - medzi 1% a 50%
sitina clánkovaná E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy