Vytlačiť

Pijavica lekárska

Pijavica lekárska


Kód TML

TML_HiruMedi_022 (7 800,57 m2)

Meno mapovatela

Cséfalvay Roman

Dátum monitoringu

21.5.2019


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Popis

stará materiálová jama so stojatou vodou, plávajúcou a ponorenou vegetáciou Ceratophyllum, Potamogeton atď.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01.05 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené poľnohospodárstvom a lesníckymi aktivitami Nízka 100,00 V-
H05.01 - odpadky a pevný odpad Nízka 3,00 V-
K02.01 - sukcesia Nízka 5,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

V jarnom období nebol druh H. medicinalis potvrdený. Zaznamenaný bol hromadný výskyt druhu H. verbana.


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
1 10,00 x 10,00 zameraná v GPS Hiru_Medi_022_20190521_002.JPG

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Hirudo verbana 1 ks 35 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy