Vytlačiť

syseľ pasienkový

syseľ pasienkový


Kód TML

TML_SperCite_016 (126 249,83 m2)

Meno mapovatela

Kormančík Jozef

Dátum monitoringu

27.6.2019


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Nížinné a podhorské kosné lúky

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

60,00 % 20,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.02 - neintenzívne kosenie Vysoká 70,00 V+
A04.01.01 - intenzívne pasenie - hovädzí dobytok Vysoká 100,00 V+
E01.04 - iné typy osídlenia Stredná 10,00 B-
M01.03 - záplavy a vzostup zrážok Stredná 50,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Poznámky

trávny porast vysoký zväčša do 25 cm, pasený, nepasená plocha porast vysoký okolo 40 cm, aktivita sysľov slabá, odhad početnosti do 100ks


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Císlo TMP / Čas /
Názov taxónu
Spôsob zberu /
Charakter. nálezu
Pohlavie / Veková skupina Hmotnosť / Dĺžka tela / Dĺžka chvosta
- / (-) /
syseľ pasienkový
- /
ADD - dospelý jedinec
- / - / - / -

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy