Vytlačiť

Slatiny s vysokým obsahom báz

Slatiny s vysokým obsahom báz

Kód TML

TML_7230_159 (14 902,02 m2)

Percento plochy

85,00 %

Dátum monitoringu

26.5.2019

Meno mapovateľa

Dítě Daniel


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz 85,00
Lk6 - Podmácané lúky horských a podhorských oblastí 15,00

Pokryvnosť etáže

E3

3,00

E2

10,00


E1

80,00

E0

90,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

80,00 % 20,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

30,00 % 50,00 % 20,00 %

Poznámky

TML predstavuje niekoľko nadväzujúcich slatín s vysokým obsahom báz na svahu s niekoľkými pretekajúcimi malými potokmi. Vďaka prameňom sa lokalita napriek opusteniu udržuje roky v relatívne uspokojivom stave, i keď v porovnaní so stavom lokality pred 20 rokmi sa stav postupne zhoršuje. Lokalita postupne zarastá krovinami a najmä na okrajoch tvorených biotopom Lk6 sa hromadí starina. K veľmi negatívnemu zásahu došlo na jar 2019, kedy pravdepodobne miestni vykopali hlboký odvodňovací rigol pod časťou TML, ktorý výrazne odvodňuje najväčší slatinný segment v rámci TML (fotografie). Je potrebné tento problém vyriešiť, nakoľko takéto poškodenie vodného režimu je pre TML resp. jeho podstatnú časť fatálne. Okrem tohto je vhodné na lokalite realizovať asanačno-regulačné zásahy: jednorazový výrub krovín a drevín a následné kosenie aspoň v dvojročných intervaloch spojené s odstránením biomasy.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
zlatolist hviezdovitý E0 2 - medzi 1% a 50%
prútnik hviezdovitý E0 2 - medzi 1% a 50%
chabula tucná E0 1 - menej ako 1%
sitina clánkovaná E1 1 - menej ako 1%
bahnička málokvetá E1 1 - menej ako 1%
baricka mociarna E1 1 - menej ako 1%
kosatka kalíškatá E1 1 - menej ako 1%
bielokvet mociarny E1 1 - menej ako 1%
ostrica Davallova E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica sivá E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica prosová E1 2 - medzi 1% a 50%
praslicka mociarna E1 1 - menej ako 1%
praslicka rolná E1 1 - menej ako 1%
valeriána celistvolistá E1 2 - medzi 1% a 50%
certkus lúcny E1 2 - medzi 1% a 50%
záružlie mociarne E1 2 - medzi 1% a 50%
vrbovka mociarna E1 1 - menej ako 1%
nátržník vzpriamený E1 1 - menej ako 1%
vstavacovec májový E1 1 - menej ako 1%
vemenník dvojlistý E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy