Vytlačiť

Penovcové prameniská

Penovcové prameniská

Kód TML

TML_7220_058 (855,18 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

26.5.2019

Meno mapovateľa

Dítě Daniel


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

5,00


E1

75,00

E0

80,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

80,00 % 20,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

50,00 % 50,00 %

Poznámky

Plošne malé penovcové pramenisko sa nachádza vo svahu na výveroch prameňov s vápnitou vodou. Dochádza tu k intenzívnemu zrážaniu penovca, ten však netvorí krusty ani iné povrchové útvary, zráža sa vo forme malých čiastočiek rozptýlených v substráte a machoch. Spodná časť prameniska prechádza do biotopu slatiny s vysokým obsahom báz. TML je bez akékohokoľvek manažmentu. Vďaka zachovanému vodnému režimu sa tu zmeny prejavujú pomaly, je však badateľné postupné rozširovanie drevín najmä v hornej časti TML. Vhodné je zabezpečiť výrub drevín a občasné pokosenie v intervale raz za 3 roky. jeho podstatnú časť fatálne. Okrem tohto je vhodné na lokalite realizovať asanačno-regulačné zásahy: jednorazový výrub krovín a drevín a následné kosenie aspoň v dvojročných intervaloch spojené s odstránením biomasy.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
vstavačovec laponský E1 1 - menej ako 1%
smrek obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
vstavacovec májový E1 1 - menej ako 1%
smrek obycajný E2 2 - medzi 1% a 50%
nátržník vzpriamený E1 2 - medzi 1% a 50%
smrek obycajný E3 2 - medzi 1% a 50%
ostrica zobácikatá E1 1 - menej ako 1%
lipkavec slatinný E1 1 - menej ako 1%
baricka mociarna E1 1 - menej ako 1%
kosatka kalíškatá E1 1 - menej ako 1%
vika vtácia E1 1 - menej ako 1%
mäta dlholistá E1 2 - medzi 1% a 50%
metlica trsnatá E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica šupinatoplodá E1 2 - medzi 1% a 50%
kostrava cervená E1 2 - medzi 1% a 50%
páperník úzkolistý E1 2 - medzi 1% a 50%
kraslica prostredná E1 2 - medzi 1% a 50%
páperník širokolistý E1 2 - medzi 1% a 50%
zbehovec plazivý E1 1 - menej ako 1%
mokradník vápnomilný E0 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy