Vytlačiť

Penovcové prameniská

Penovcové prameniská

Kód TML

TML_7220_058 (855,18 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

26.5.2019

Meno mapovateľa

Dítě Daniel


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

5,00


E1

75,00

E0

80,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

80,00 % 20,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

50,00 % 50,00 %

Poznámky

Plošne malé penovcové pramenisko sa nachádza vo svahu na výveroch prameňov s vápnitou vodou. Dochádza tu k intenzívnemu zrážaniu penovca, ten však netvorí krusty ani iné povrchové útvary, zráža sa vo forme malých čiastočiek rozptýlených v substráte a machoch. Spodná časť prameniska prechádza do biotopu slatiny s vysokým obsahom báz. TML je bez akékohokoľvek manažmentu. Vďaka zachovanému vodnému režimu sa tu zmeny prejavujú pomaly, je však badateľné postupné rozširovanie drevín najmä v hornej časti TML. Vhodné je zabezpečiť výrub drevín a občasné pokosenie v intervale raz za 3 roky. jeho podstatnú časť fatálne. Okrem tohto je vhodné na lokalite realizovať asanačno-regulačné zásahy: jednorazový výrub krovín a drevín a následné kosenie aspoň v dvojročných intervaloch spojené s odstránením biomasy.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
zbehovec plazivý E1 1 - menej ako 1%
mokradník vápnomilný E0 1 - menej ako 1%
prvosienka vyššia E1 2 - medzi 1% a 50%
valeriána lekárska E1 1 - menej ako 1%
pichliac potocný E1 2 - medzi 1% a 50%
sitina clánkovaná E1 1 - menej ako 1%
Cratoneuron commutatum (syn.) E1 2 - medzi 1% a 50%
záružlie mociarne E1 2 - medzi 1% a 50%
Tomenthypnum nitens E0 2 - medzi 1% a 50%
túžobník brestový E1 2 - medzi 1% a 50%
zlatolist hviezdovitý E0 2 - medzi 1% a 50%
lan precistujúci E1 1 - menej ako 1%
prútnik hviezdovitý E0 2 - medzi 1% a 50%
krížavka jarná E1 1 - menej ako 1%
pošvatec adiantovitý E0 1 - menej ako 1%
prvosienka pomúčená E1 2 - medzi 1% a 50%
horcinka horkastá E1 2 - medzi 1% a 50%
žerušnica lúcna E1 1 - menej ako 1%
kuklík potocný E1 2 - medzi 1% a 50%
valeriána celistvolistá E1 2 - medzi 1% a 50%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy