Vytlačiť

klinovka žltonohá

klinovka žltonohá


Kód TML

TML_StylFlav_010 (28 206,57 m2)

Meno mapovateľa

David Stanislav

Dátum monitoringu

26.7.2014

Čas (od - do)

16:00 - 18:30


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Rieky s bahnitými až piesocnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p.

Popis

Koncom 80-tých rokov regulovaná časť Ipľa, zachovaný (obnovený) brehový porast, ohrádzované, šírka inundácie do 100 m

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

30,00 % 70,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01 - znečistenie povrchových vôd Nízka 100,00 B-
J02.05.05 - malé vodné elektrárne Vysoká 100,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

30,00 % 70,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Slovenský breh je miestami na úseku TML spevnený lomovým kameňom, maďarský breh bez zásahov. Slovenský (pravý) breh je zatienený brehovou vegetáciou, miestami príkry s obmedzeným prístupom k vode. Imága S. flavipes neboli pozorované. Larvy boli lovené na prístupných úsekoch koryta na slovenskom brehu, výsledok pre S. flavipes negatívny. Zistený výskyt Ophiogomphus cecilia! Stred TML 47.922200 18.760084


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Calopteryx splendens (Harris, 1782) 34 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
klinovka čiernonohá 13 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
Sympetrum sanguineum (Muller, 1764) 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 20 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Ischnura elegans (Van der Linden, 1823) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
klinovka hadia 4 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
klinovka žltonohá 0 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) 25 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy