Vytlačiť

ohniváčik veľký

ohniváčik veľký


Kód TML

TML_LycaDisp_014 (781 766,10 m2)

Meno mapovatela

Makky Ladislav

Dátum monitoringu

10.6.2019


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

Xerotermné kroviny, lúky, lesy

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

40,00 % 40,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.01 - sukcesia Stredná 40,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

30,00 % 40,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Lycaena dispar sa vyskytoval iba na okraji TML, kde lúky sú vlhké (vlhký biotop). Druh sa vyskytoval medzi brehovými bylinnými porastami vodných tokov. Lúky sú s výskytom rôznych druhov štiavov. Prítomné sú nasledovné rizikové faktory: prítomnosť invázných druhov, sukcesia.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Pieris napi (Linnaeus, 1758) 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 8 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Inachis io (Linnaeus, 1758) 7 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Cynthia cardui (Linnaeus, 1758) 21 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
modráčik čiernoškvrnný 12 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
ohniváčik veľký 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
ohniváčik prútnatcový 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Plebeius argus (Linnaeus, 1758) 18 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Plebeius argyrognomon (Bergsträsser, 1779) 25 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Polyommatus icarus (Rottemberg, 1775) 14 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy