Vytlačiť

skokan hnedý

skokan hnedý


Kód TML

TML_RanaTemp_056 (507 183,47 m2)

Meno mapovatela

Kalafusová Ivana

Dátum monitoringu

19.4.2018


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

mokrade v alúviu podhorského potoka

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

50,00 % 40,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
E02 - priemyselné a obchodné plochy Stredná 10,00 V-/B-
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok Vysoká 60,00 V-/B-
E03.01 - nakladanie s komunálnym odpadom Vysoká 60,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Vysoká 60,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Poznámky

Časť TML pri obci Domaniža za Priemyselným areálom a PD, je silne degradovaná ukladaním stavebného a komunálneho odpadu, v tejto časti úplne zanikli reprodukčné mokrade. Množstvo žubrienok bolo v plytkých jazierkach za melioračným kanálom, ktorý oddeľuje sledovanú lokalitu a mokraď (smerom na Domanižu). Ohrozenie: počasie, ďalšie meliorácie/odvodňovanie. Koncom roku 2017 - vyčistenie lokality od odpadu. Rok 2018 - nižšia hladiny vody.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
skokan hnedý 27 ks vizuálne pozorovanie VAJICKA - vajíčka alebo jedince pri ovipozícii
rosnička zelená 5 ks akustický monitoring HLAS - hlasový prejav
Kačica divá 2 ks vizuálne pozorovanie C3 - pravdepodobné hniezdenie
Trsteniarik spevavý 1 ks 1 ks akustický monitoring C3 - pravdepodobné hniezdenie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy