Vytlačiť

rosnička zelená

rosnička zelená


Kód TML

TML_HylaArbo_003 (562 661,17 m2)

Meno mapovatela

Kalafusová Ivana

Dátum monitoringu

31.5.2019


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

sústava rybníkov a štrkovísk

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

30,00 % 70,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F01.01 - intenzívny chov rýb Vysoká 90,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

30,00 % 70,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

populácia druhu Hyla arborea nápadne klesá- pravdepodobne kvôli silnému predačnému tlaku chovaných rýb a nevylučuje sa aj možnosť medzidruhovej kompetície s inými dominantnejšími obojživelníkmi, prípadne nepoznaný iný faktor vplýva na kvalitu populácie rosničiek na lokalite. Na jednej časti lokality bola odstránená trstina, na druhej nie, v oboch vodných telesách je silný chov rýb. rosnička absentuje.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
skokan rapotavý 20 ks akustický monitoring HLAS - hlasový prejav
kačica divá 5 ks vizuálne pozorovanie B1 - možné hniezdenie
rosnička zelená 0 ks akustický monitoring NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Labuť hrbozobá (veľká) 2 ks vizuálne pozorovanie D10 - isté hniezdenie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy