Vytlačiť

Vydra riečna

Vydra riečna


Kód TML

TML_LutrLutr_002 (706 587,26 m2)

Meno mapovatela

Argalášová Zuzana

Dátum monitoringu

26.6.2019


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Teplomilné submediteránne dubové lesy

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01.08 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami Nízka 10,00 V-/B-
J02.05 - zmeny vo vodných tokoch, všeobecne Stredná 30,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Vydra riečna 1 ks vizuálne pozorovanie TRUS - nález trusu

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy