Vytlačiť

Mlok hrebenatý

Mlok hrebenatý


Kód TML

TML_TritCris_016 (28 764,90 m2)

Meno mapovatela

Vlasáková Martina

Dátum monitoringu

19.6.2019


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Mezo- až eutrofné poloprirodzené a umelé vodné nádrže so stojatou vodou s plávajúcou a/alebo ponorenou vegetáciou

Popis

umelý rybník

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01.05 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené poľnohospodárstvom a lesníckymi aktivitami Nízka 20,00 V-/B+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

2. mapovateľ: T. Didirka


Multimédiá

 

Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
1 10,00 x 10,00 Drevený kolík TMP1_IMG_0135.jpg
2 10,00 x 10,00 Drevený kolík TMP2.jpg

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Mlok hrebenatý 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca LARVA - larválne štádium
Mlok hrebenatý 2 0 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy