Vytlačiť

Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)

Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)

Kód TML

TML_6210_393 (11 444,61 m2)

Percento plochy

80,00 %

Dátum monitoringu

27.5.2019

Meno mapovateľa

Smatanová Paulína


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -



Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Kr7 - Trnkové a lieskové kroviny 20,00
Tr1 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité... 80,00

Pokryvnosť etáže

E3

2,00

E2

20,00


E1

90,00

E0

10,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
I02 - problémové pôvodné druhy Stredná 40,00 V-
K02.01 - sukcesia Vysoká 60,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Zarastajúca teráska bývalého rozsiahleho pasienku pod Strážovom. Niektoré časti boli v minulosti mulčované a kosené, ale v súčasnosti pravdepodobne bez údržby. Neďaleko TML (ale už mimo) pri poľnej ceste a v kroví miestami ojedinelý výskyt Iris graminea.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
fialka srstnatá E1 1 - menej ako 1%
marinka farbiarska E1 1 - menej ako 1%
Jacea sp. E1 1 - menej ako 1%
krvavec menší E1 1 - menej ako 1%
veronika hrdobarkovitá E1 1 - menej ako 1%
Galium mollugo agg. E1 1 - menej ako 1%
prvosienka jarná E1 1 - menej ako 1%
jahoda drúzgavicová E1 1 - menej ako 1%
mliecnik chvojkový E1 1 - menej ako 1%
jahoda trávnicová E1 1 - menej ako 1%
betonika lekárska E1 1 - menej ako 1%
hadinec obycajný E1 1 - menej ako 1%
ihlica trnitá E1 1 - menej ako 1%
túžobník obycajný E1 1 - menej ako 1%
klincek kartuziánsky E1 1 - menej ako 1%
ladenec rožkatý E1 2 - medzi 1% a 50%
oman vrbolistý E1 1 - menej ako 1%
mrkva obycajná E1 1 - menej ako 1%
podkovka chochlatá E1 1 - menej ako 1%
lubovník bodkovaný E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy