Vytlačiť

Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)

Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)

Kód TML

TML_6211_110 (23 185,12 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

24.5.2019

Meno mapovateľa

Smatanová Paulína


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Tr1 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité... 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

10,00

E2

20,00


E1

90,00

E0

30,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania Stredná 100,00 B-
A03.02 - neintenzívne kosenie Vysoká 100,00 V+
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Stredná 100,00 B-
K02.01 - sukcesia Stredná 100,00 B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

V leme pod lieskami miestami v hornej časti výskyt Tephroseris longifolia subsp. moravica. Lokalita kosená vlastníkom (urbár/poľovné združenie), ale posledné roky kosená len spodná časť (ľahšie dostupná pre traktor).


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
hruška obycajná E3 1 - menej ako 1%
jarabina vtácia E3 1 - menej ako 1%
hrab obycajný E3 2 - medzi 1% a 50%
topol osikový E3 1 - menej ako 1%
javor horský E3 2 - medzi 1% a 50%
cerešna vtácia E3 1 - menej ako 1%
Quercus petraea agg. E3 1 - menej ako 1%
brest horský E3 1 - menej ako 1%
lieska obycajná E2 2 - medzi 1% a 50%
hloh jednosemenný E2 2 - medzi 1% a 50%
baza cierna E2 1 - menej ako 1%
hrab obycajný E2 2 - medzi 1% a 50%
ruža šípová E2 1 - menej ako 1%
hloh obycajný E2 2 - medzi 1% a 50%
zob vtácí E2 2 - medzi 1% a 50%
kalina obycajná E2 1 - menej ako 1%
slivka trnková E2 1 - menej ako 1%
ovsica páperistá E1 1 - menej ako 1%
lipnica lúcna E1 2 - medzi 1% a 50%
datelina lúcna E1 2 - medzi 1% a 50%
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy