Vytlačiť

skokan hnedý

skokan hnedý


Kód TML

TML_RanaTemp_014 (27 884,91 m2)

Meno mapovatela

Kisková Katarína

Dátum monitoringu

3.4.2019


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Mezo- až eutrofné poloprirodzené a umelé vodné nádrže so stojatou vodou s plávajúcou a/alebo ponorenou vegetáciou

Popis

lk11

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Nízka 20,00 V-
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Stredná 10,00 V-
F02.03 - rekreačný rybolov Nízka 10,00 V-
K02.02 - akumulácia organického materiálu Vysoká 50,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
skokan hnedý 1 ks 5 ks vizuálne pozorovanie ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy